ΙΑΤΡΟΙ

Η Διοίκηση των Γυναικών του Αθλητικού Ομίλου Ανατολής θα ήθελε να ευχαριστήσει τις Ιατρούς:

για την προσφορά τους στην ιατρική εξέταση των αθλητριών μας.